RiderCare PA

Submitted by admin@soz on Fri, 07/26/2019 - 03:07

 RiderCare PA - Pelan kemalangan Diri

Item Pelan 1 Pelan 2 Pelan 3 Pelan 4
Kematian 5,000 10,000 15,000 20,000
Hilang Upaya Kekal 5,000 10,000 15,000 20,000
Alaun Tunai 500 500 500 500
Premium 13.78 27.56 40.28 54.06

Nota: Kesemua manfaat di atas adalah akibat kemalangan

WhatsApp untuk pertanyaan