Perlindungan Pembantu Rumah Asing

Produk: Etiqa Takaful
Nama Produk: Takaful Domestic Servant 
Tujuan produk: Memberikan perlindungan kepada pembantu rumah
Produk ini hendaklah diperbaharui setiap tahun
No Feadah Jumlah Perlindungan
Seksen 1

Kemalangan:

1) Kematian kemalangan

2) Hilang upaya kekal

3) Perubatan Hospital(excess RM200)

 

RM20,000

RM20,000

Terhad sehingga RM2,000

Seksen 2 Kos penghantaran pulang jenazah Terhad sehingga RM5,000
Seksen 3 Perbelanjaan kos hospital Terhad sehingga RM2,500

Untuk keterangan lanjut: 

email: admin@agensizaman.com
Whatsapp/call: 019-3059047 Zailir
search internet
Custom Search