Etiqa Auto Assist

Submitted by admin on Fri, 07/26/2019 - 03:24

Etiqa Auto Assist - sedia membantu di saat anda memerlukannya

Jika anda mengambil polisi comprehensive / first party, anda secara otomatik layak untuk mendapatkan Etiqa Auto Assist di mana anda boleh menghubungi Etiqa Auto Assist 24 jam sekiranya kenderaan anda ingin ditunda akibat kemalangan, kereta rosak dan sebagainya.