Internet Search

Custom Search

takaful am

Insuran Pekerja Asing: Insurance Guarantee, SPIKPA & FWCS

foreign workers insuranceMajikan yang mengaji pekerja asing/foreign worker diwajibkan mengambil Jaminan Insuran atau Insurance Guarantee (IG), Skim Pampasan Insuran Pekerja Asing/Foreign Workers Compensation Scheme (FWCS) dan Skim Pampasan Insuran Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA). Insurance Guarantee atau IG dan SPIKPA diperlukan oleh Jabatan Imigresen, manakala FWCS pula di bawah seliaan Jabatan Buruh. 

Majikan yang mengaji pekerja asing/foreign workers secara permohonan biasa atau permohonan di bawah program 6P diwajibkan mengambil ke tiga-tiga polisi tersebut. Di bawah adalah penerangan ringkas berkenaan dengan ke tiga-tiga polisi tersebut. Jumlah guarantee bagi setiap pekerja dan wargenegara ialah seperti berikut: -

Jenis-jenis Perlindungan Kenderaan

Jenis perlindungan insuran kenderaan ada 3 jenis dan setiap jenis berbeza antara satu sama lain. Ada di antara kita yang masih keliru tentang jenis-jenis insuran ini. Tiga jenis insuran tersebut ialah:

  1. Perlindungan komprehensif/first party insurance
  2. Perlindungan pihak ketiga/third party insurance
  3. Perlindungan pihak ketiga, kebakaran & kecurian/third party, fire & thift

Perlindungan Komprehensif/first party insurance

muat turun jpj

Di bawah adalah borang-borang yang berkaitan yang boleh anda muat turun. Adalah dimaklumkan bahawa borang-borang yang tersebut di bawah adalah benar setakat artikel ini ditulis. Sebarang perubahan/kemaskini borang oleh pihak berkaitan yang tidak sempat kami up-date atau kami terlepas pandang adalah tidak menjadi tanggungjawab kami.

Borang-borang di bawah bertujuan agar anda boleh melihatnya sebagai contoh dan anda boleh menggunakannya selagi ianya masih boleh digunakan dan dibenarkan oleh pihak yang berkenaan.

Tuntutan Cermin Kereta

Pada topik ini, saya ingin berkongsi maklumat dengan anda berkenaan dengan tuntutan cermin. Sebelum kita bercerita tentang cara-cara tuntutan, adalah baik jika kita lihat dulu apa definisi/maksud 'cermin' - cermin bermaksud kesemua cermin kereta kita kecuali cermin pandang sisi. Bermakna jika mana-mana cermin kereta (depan, belakang, cermin tingkap) pecah, maka kita boleh membuat tuntutan. Perlu juga dimaklumkan bahawa, jumlah perlindungan cermin hendaklah dibuat beransingan dengan nilai kereta.